skip to Main Content

Diensten
Betrouwbaar, veilig en duurzaam

Inspecties

Inspecties zijn wettelijk verplicht en worden uitgevoerd volgens de laatste normen en wetgeving op een eerlijke en heldere manier.

Onderhoud

Onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van de voorschriften fabrikant en afgemeld in het scios portaal.

Advisering

In het voortraject van een inspectie kunnen al veel vragen komen. Hiervoor kunt u bij ons terecht om dit vooraf aan te pakken en problemen voor te zijn.

Diensten

Inspecties

EERSTE BIJZONDERE INSPECTIE (EBI)
De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud van uw stookinstallaties. Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het bovendien verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallaties een EBI uit te voeren. Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie. Daarbij voldoet u door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

PERIODIEKE INSPECTIE (PI)
Periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk functioneert.

Onderhoud

PERIODIEK ONDERHOUD (PO)
Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie van uw stookinstallatie moet worden uitgevoerd, is dit noodzakelijk conform het Activiteitenbesluit. Veel onderhoudsaspecten aan (stook)installaties zijn ook omschreven in de voorschriften van de fabrikant (CE markering).

Advisering

Indien uw een nieuwe installatie wenst of uw ketel toe is aan vervanging komen wij uiteraard graag vrijblijvend langs voor een advies ter plaatse. We kunnen dan het volume en de capaciteit direct bespreken.

Van De Vorstenbosch Diensten
Van De Vorstenbosch Diensten
Van De Vorstenbosch Diensten
Back To Top